Comunicat important sobre els Serveis


En relació amb la situació epidemiològica actual respecte al Coronavirus, des de Covides Cellers-Vinyes volem informar-lo que, seguint el protocol de seguretat de la companyia, estem anticipant una sèrie de mesures per a assegurar el servei als nostres clients.

D'aquesta forma, i en la mesura que les recomanacions i instruccions de les autoritats sanitàries locals i internacionals ho permetin, no s'interromprà les operacions i mantindrem el centre de treball obert en el seu horari habitual.

Els informem que, avui dia, no hi ha cap empleat, ni familiar d'empleat que hagi donat positiu pel Coronavirus. Així mateix l'informem que, des de fa ja dies, s'ha implementat un protocol intern de contingència que contempla entre altres mesures les següents:

Mesures en relació amb Emprats

  • Limitació de qualsevol mena de viatge tant al territori nacional com fora d'Espanya.
  • Limitació en l'estrictament necessari de les reunions presencials entre empleats de l'empresa.
  • Activació del teletreball per als llocs de treball que per la seva naturalesa ho permeten.
  • En les activitats de càrrega i descàrrega, els empleats tenen la indicació de mantenir un metre mínim de seguretat amb els conductors dels vehicles, si aquests arriben a baixar-se dels vehicles.
  • Obligació de comunicar immediatament qualsevol símptoma que pugui estar relacionat amb Coronavirus o qualsevol coneixement d'haver estat en contacte amb un possible infectat.

Accés de Tercers a Les nostres Instal·lacions

  • Restricció absoluta de les reunions presencials amb clients, proveïdors, i col·laboradors, tant en el propi centre de treball com fora.
  • Suspensió absoluta de totes les visites al celler.

Relació amb Proveïdors i Col·laboradors

  • Estem en contacte continu amb els proveïdors externs que ens presten serveis crítics i al seu torn els hi presten als nostres clients (proveïdors, assessors, transports, etc) i tenen els seus protocols de contingència al seu torn activats i garanteixen uns serveis mínims.

Neteja i Higiene

  • Reforç del procediment de neteja habitual, incorporant majors mitjans de desinfecció per a garantir la prevenció en totes les parts del celler.
  • Reforç de tot el material d'higiene necessari per a prevenir el contagi (disposem d'estoc suficient de gels desinfectants i guants per a l'acompliment de la feina habitual).

Com aquesta situació és molt canviant anirem actualitzant els nostres protocols en la mesura que sigui necessari sempre amb l'objectiu de continuar donant el millor servei als nostres clients, però també amb la responsabilitat cívica que creem ens correspon tenir ara a tots en aquests moments.

Agraïm la seva comprensió i li convidem al fet que ens contacti al 93.817 25 52 opció 3 o al mail covides@covides.com si necessita qualsevol informació addicional.