Nova edició de les Jornades Tècniques de Viticultura


El passat 23 de febrer es va celebrar una nova edició de les Jornades Tècniques de Viticultura, que Covides organitza anualment, per a donar a conèixer als seus socis les novetats en matèria de viticultura.

Enguany hi han participat ponents del Servei d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, de la Universitat de la Rioja, la Universitat de Lleida i de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA). Entre els temes més destacats, s'ha parlat de les cobertes vegetals en l'àmbit de la DOQ Rioja i de la fertilització nitrogenada de la vinya al Penedès.